Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

 

–  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2022

Referat de aprobare

Raport de specialitate – la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2022

Raport de specialitate – privind aprobarea achizitionarii unor produse, servicii si lucrari care sunt cuprinse în ”Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022”

Anexa nr. 1A – Bugetul general

ANEXE nr. 1-13 – Venituri si Cheltuieli -Buget Local

ANEXE nr. 14-19 –  Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

– Anexa nr. 20 –  Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare din Bugetul local

  Anexa nr. 21 –  Bugetul creditelor interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2023-2025

Anexa nr. 22 –  Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare din Credite interne

  Anexa nr. 23 –  Numărul maxim de posturi