Publicație căsătorie Părău Doru și Gorgan Alexandra

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.30574/18.02.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 18.02.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PĂRĂU DORU în vârstă 35 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, BOBOHALMA, județul MUREȘ  şi a d-nei GORGAN ALEXANDRA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. BOGOTA, sat DERȘIDA,  judeţul / țara, SĂLAJ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,