Publicație căsătorie Vasiu Vasile și Costea Denisa-Cristina

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.30618/24.02.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 24.02.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VASIU VASILE în vârstă 31 ani cu domiciliul în FLOREȘTI, județul CLUJ  şi a d-nei COSTEA DENISA-CRISTINA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,