Lansare proiect: “Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS – COV-2”

COMUNICAT DE PRESA

22 MARTIE 2022

Lansare proiect: “Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS – COV-2”

             Municipiul Tarnaveni, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 17.02.2022, proiectul “Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS – COV-2”, cod SMIS2014+143240, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cod apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale, Componenta 1: REACT – EU – Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat învederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2, Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu finanțare din REACT-EU, Operaţiunea: Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

            Obiectivul general al prezentului proiect este in stransa corelare cu obiectivul programului, protejarea sanatatiipopulatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin asigurarea diponibilitatii echipamentelor si dispozitivelor de protectie medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Tarnaveni.

            Indeplinirea obiectului general al proiectului va avea ca rezultat principal realizarea capacitatii adecvate de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, respectiv, unitatile de invatatamantpreunivesitar din municipiul Tarnaveni, ce vor dispune de echipamentele si dispozitivele necesare pentru limitarea riscului imbolnavirii.

            Aceste indicator este unul calitativ astfel:

  • Înainte de interventia POIM: NU
  • Ulterior interventiei POIM: DA

            Municipiul Tarnaveni a alocat pana in prezent sumele necesare achizitionarii echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare desfasurariiactivitatiieducationale in conditii de siguranta in perioadele cand cursurile au fost desfasurate in sistemul clasic, respectiv in salile de curs.

            Dupa implementarea proiectului, respectiv prin rambursarea sumelor cheltuite beneficiarul va putea realiza noi investitii pentru protejarea sanatatii populatiei.

 

 Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dotarea cu echipamente si dispozitive de protectie medicala a 14 unitati de invatamant preuniversitar din Municipiul Tarnaveni, destinate asigurariiconditiilorigienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei SARS-CoV-2, si anume: Masca copii 6-12 ani 40.000 buc, Masca (elevi peste 12 ani, cadre didactice si nondidactice) 447.472 buc, Manusi de unica folosinta 15.100 buc, Termoscaner cu camera termoviziune si stativ 15 buc, Termometru noncontact cu infrarosu 1 buc, Cosuri de gunoi cu capac si pedala – 20l 120 buc, Saci de gunoi 35 l 770 buc, Tomberon colectarea materiale sanitare utilizate (masti,manusi)- 240 l 9 buc, Saci de gunoi pentru pubela 300 buc, Prosoape de hârtie 5.078 buc, Dispenser rulou prosoape de hart 40 buc, Dezinfectanþi grupuri sanitare 590 litri, Dezinfectanþimultisuprafete (pardoseli si mobilier ) 2.160 litri, Dezinfectant pentru maini 3.810 litri, Dispenser/dozator automat cu senzor,pentru mâini pentru sapun lichid 32 buc, Dispenser/dozator automat cu senzor,pentru mâini pentru dezinfectant 84 buc, Dispenser /dozator -Statie senzor dezinfectare maini 11, Covor pentru decontaminare talpi cu tava 19 buc, Dezinfectant pentru covor decontaminare talpi 160 litri, Covoras intrare antibacterian 23 buc, Sapun dezinfectant 960 litri, Purificator aer 35 buc, Halate de unica folosinta 500 buc, Tablete clorom 30000 buc, Prosoape de hartie pliate in z 100 buc, Dispozitiv cu ultraviolete Sali grupa 21 buc, Dispozitiv cu ultraviolete mobile 7 buc.
  2. Limitarea raspandiriivirsului precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra grupului tinta format din 22075 persoane.

Rezultate așteptate:

            R1: 14 unitati de invatamant preuniversitar de stat dotata cu echipamente de protectie/dispozitivemedicale (masti de protectie, dezinfectanti, aparatura destinata dezinfectiei si sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor, termometre, etc), rezultat ce va asigura gestionarea corespunzatoare a procesului de implementarea proiectul;

            R2: Campanie de informare si promovare a masurilor implementate prin proiect privind importanta preventiei, in vederea asigurariiactiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectul finantat din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.

            R3: Management de proiect derulat in conformitate cu conditiile Contractului de Finantare, in vederea asigurarii gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului.

            Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1,082,010,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 1,077,450,69 lei.

Proiectul se implementează de Municipiul Tarnaveni, jud MURES reprezentat legal de Primarul Municipiului Târnăveni – jrs. Megheșan Nicoale Sorin.

 

Perioada de implementare a proiectului:

Data începere proiect: 17.02.2022

Data finalizare proiect: 31.10.2022

Codul MySMIS 2014+ 143240

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare.

 

Date de Contact:

Municipiul Tarnaveni   
www.primariatarnaveni.ro

Piaţa Primăriei nr. 7, Municipiul Târnăveni, judeţulMureş, Tel: +40-265-443400, E-mail: office@primariatarnaveni.ro

MANAGER PROIECT:  Rațiu Oana Adnana, e-mail :adnana_ratiu@yahoo.com 
EXPERT ACHIZȚII: Cireș-Mărginean Dan Sebastian, e-mail: achizitii@primariatarnaveni.ro