Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul   Direcției Poliția Locală

 Număr: 5605  din 10.03.2022   

                                               

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art. 12 din OUG nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   și art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul   Direcției Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 

 • Polițist local clasa I grad profesional asistent – Serviciul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor
 • Polițist local clasa III grad profesional superior – Serviciul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor
 • Polițist local clasa III grad profesional superior – Compartiment Acces Baze DateInstruire
 • Polițist local clasa III grad profesional asistent – Compartiment Acces Baze Date-Instruire

 Condiții de participare

 • Polițist local clasa I grad profesional asistent – Serviciul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor
 • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: drept sau ştiinţe administrative.
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 1 an,
 • rezistenţă la efort fizic testată prin probă sportivă  – probă eliminatorie;

 

 • Polițist local clasa III grad profesional superior – Serviciul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor
 • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani,
 • rezistenţă la efort fizic testată prin probă sportivă  – probă eliminatorie;

 

 • Polițist local clasa III grad profesional superior – Compartiment Acces Baze DateInstruire
 • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani,
 • rezistenţă la efort fizic testată prin probă sportivă  – probă eliminatorie ;

 

 • Polițist local clasa III grad profesional asistent – Compartiment Acces Baze Date-Instruire
 • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 1 an,
 • rezistenţă la efort fizic testată prin probă sportivă  – probă eliminatorie;

 

 • Data de defășurare a probei scrise a concursului în data de: 05.05.2022 ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, județul Mureș ;
 • Proba suplimentară eliminatorie (sportivă), se va susţine in data de 02.05.2022, ora 10.00, locatia: Sala de sport a Municipiului Târnăveni, strada Școlii nr. 22.

Probele de testare a aptitudinilor fizice ale candidaţilor constau în:

 • pentru bărbaţi: alergare rezistenţă – 1000 m, flotări, alergare viteză – 50 m;
 • pentru femei: alergare rezistenţă – 800 m, abdomene, alergare viteză – 50 m.
 • Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr. 7, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, data afișării anunțului, 04.04.2022 -25.04.2022.
 • Persoana de contact: Salahub Cristina Ecaterina – consilier; Tel. 0265443400 — interior 39; Fax. 0265446213; E-mail: resurse.umane@primariatarnaveni.ro.
 • Bibliografie/tematică, atribuțiile prevăzute în fișa postului, conform anexei la prezenta adresă.
 • Proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

            

Primar,
Nicolae-Sorin Megheșan

Anexe
Anexe Barem