Publicație căsătorie Dordea Sergiu-Raul și Mogoș Maria-Georgiana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31070/06.04.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 06.04.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DORDEA SERGIU-RAUL în vârstă 26 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI județul MUREȘ  şi a d-rei MOGOȘ MARIA-GEORGIANA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. OGRA, sat GIULUȘ,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,