Anunt licitatie publica privind închirierea pășunilor care fac parte din  patrimoniul  privat al Municipiului Târnăveni

ANUNŢ LICITAŢIE

 

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni,

cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400,  fax 0265/446312;

  1. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a  pășunilor care fac parte din  patrimoniul  privat al Municipiului Târnăveni:
Nr.crt Pășunea Locația Suprafața Specia de animale Capacitate minimă/maximă de capete/pășune
1 Pășune la Cărămizi Cuștelnic 4,24 ha Oi/capre 9-60 buc
2 Pășunea Șoroșpata

Lot I

Târnăveni 9,98 ha Bovine 3-20 buc
3 Pășunea Șoroșpata

Lot II

Târnăveni 12,01 ha Bovine 4-24 buc
4 Pășunea Șoroșpata

Lot III

Târnăveni 14,98 ha Bovine 5-30 buc
5 Pășune

(CoastaDâmbăului)

Târnăveni 19 ha Bovine 6-38 buc
6 Pășune

(Roghele)

Bobohalma 20,63 ha Oi/capre 43-290 buc
7 Pășune

(ValeaSâmărtinului)

Bobohalma 23 ha Bovine 7-46 buc
8 Pășune

(ValeaSâmărtinului)

Bobohalma 12 ha Bovine 4-24 buc

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

                       3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

                       3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. P-ţa Primăriei nr.7, camera 29;

                       3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație, de către ofertanți, în cuantum de 100 lei;

                       3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29 aprilie 2022, ora 15.00;

  1. Informaţii privind ofertele:

                        4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 5 mai 2022, ora 8.00.

                        4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

                        4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 5 mai 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, camera 6;
  2. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractantă;

           – Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  

 

Primarul Municipiului Târnăveni 
06.04.2022

Sorin Nicolae Megheșan