Publicație căsătorie ARDELEAN CĂTĂLIN-IOAN și OLTEAN IOANA-RAMONA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31069/06.04.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 06.04.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARDELEAN CĂTĂLIN-IOAN în vârstă 25 ani cu domiciliul în com.BOCICOIU MARE, sat TISA județul MARAMUREȘ  şi a d-rei OLTEAN IOANA-RAMONA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,