Publicație căsătorie Moldovan Grigore-Adrian și Rusu Ionela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31570/23.05.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 23.05.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLDOVAN GRIGORE-ADRIAN în vârstă 44 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA, județul MUREȘ  şi a d-nei RUSU IONELA în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în MORENI, judeţul/ țara, DÂMBOVIȚA.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

           

                                                Ofiţer de stare civilă,