Publicație căsătorie HALMAGYI KRISZTIAN și MOȘNEAG LARISA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31589/24.05.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 24.05.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HALMAGYI KRISZTIAN în vârstă 32 ani cu domiciliul în mun.CLUJ-NAPOCA, județul CLUJ  şi a d-nei MOȘNEAG LARISA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în CLUJ-NAOCA, judeţul/ țara, CLUJ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,