Anunt licitatie publica in vederea inchirierii unor pășuni din patrimoniul privat al municipiului si inchirierii unui imobil de pe strada Dumbravei nr. 11

ANUNŢ LICITAŢIE

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400,  fax 0265/446312;
  1. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei:

a) Închirierea prin licitaţie publică a  pășunilor care fac parte din  patrimoniul  privat al Municipiului Târnăveni:

Nr.crt Pășunea Locația Suprafața Specia de animale Capacitate minimă/maximă de capete/pășune
1 Pășune la Cărămizi Cuștelnic 4,24 ha Bovine 1-8 buc
2 Pășune Galapadina 1 Cuștelnic 10 ha Bovine 3-20 buc

                   

b) Închirierea prin licitaţie publică  a imobilului compus din teren în suprafață de 1824 mp și construcție industrială compusă din 3 hale, 2 vestiare, 2 birouri și anexe –  Târnăveni, str. Dumbravei nr.11

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

                       3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

                       3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. Piaţa Primăriei nr.7, camera 29;

                       3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație, de către ofertanți, în cuantum de 100 lei;

                       3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29 iunie 2022, ora 15.00;

  1. Informaţii privind ofertele:

                        4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 11 iulie 2022, ora 8.00.

                       4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

                     4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 11 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 6;
  2. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractantă;
           – Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  

 

                      

                                                                                       

                                                                          Primarul Municipiului Târnăveni                             02.06.2022                                         Sorin Nicolae Megheșan