Publicație căsătorie Weber Eduard și Bede Margareta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31736/06.06.2022

 

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 06.06.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui WEBER EDUARD în vârstă 55 ani cu domiciliul în CRDS, județul GERMANIA  şi a d-nei BEDE MARGARETA în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în ORADEA, judeţul/ țara, BIHOR.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,