Publicație căsătorie HEGHEȘ CRISTIAN-NICUȘOR și GRIGORE ANAMARIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31746/08.06.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 08.06.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HEGHEȘ CRISTIAN-NICUȘOR în vârstă 37 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei GRIGORE ANAMARIA în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în PETELEA, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,