Publicație căsătorie Gavriliuc Dan și Liulea Ioana-Codruța

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31849/15.06.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

  

        Astăzi 15.06.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GAVRILIUC DAN în vârstă 28 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA, județul MUREȘ  şi a d-nei LIULEA IOANA-CODRUȚA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,