Publicație căsătorie Iosifescu Daniel-Constantin și Baciu Andreea-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.31929/22.06.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 22.06.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IOSIFESCU DANIEL-CONSTANTIN în vârstă 23 ani cu domiciliul în IPOTEȘTI, județul OLT  şi a

d-nei BACIU ANDREEA-MARIA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,