Publicație căsătorie Giurgiu Vlad-Emilian și Făluță Mirabela-Daniela

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32200/13.07.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 13.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GIURGIU VLAD-EMILIAN în vârstă 39 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei FĂLUȚĂ MIRABELA-DANIELA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul BELCEȘTI, judeţul/ țara, IAȘI.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,