Publicație căsătorie Danciu Mădălin-Adrian și Dolcoș Roxana-Andreea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32371/26.07.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 26.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DANCIU MĂDĂLIN-ADRIAN în vârstă 28 ani cu domiciliul TÂRNĂVENI,  sat BOBOHALMA, județul MUREȘ  şi a d-nei DOLCOȘ ROXANA-ANDREEA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

       

 

                                                Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________