Publicație căsătorie Vulea Toader-Cristian și Szekely-Kiraly Anna-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32404/27.07.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 27.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VULEA TOADER-CRISTIAN în vârstă 26 ani cu domiciliul TÂRNĂVENI,  județul MUREȘ  şi a d-nei SZEKELY-KIRALY ANNA-MARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com.ADĂMUȘ, sat CRĂIEȘTI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,