Publicație căsătorie Poenar Ciprian și Ionaș Iuliana-Mădălina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32452/01.08.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 01.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POENAR CIPRIAN în vârstă 33 ani cu domiciliul com.BLANDIANA,  județul ALBA  şi a d-nei IONAȘ IULIANA-MĂDĂLINA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, , judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,