Publicație căsătorie Albu Gheorghe și Ștef Ioana-Raluca

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32588/10.08.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 10.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALBU GHEORGHE în vârstă 47 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  județul MUREȘ  şi a d-nei ȘTEF IOANA-RALUCA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

 

                                                Ofiţer de stare civilă,