Publicație căsătorie Medeșan Mircea-Vasile și Szakacs Melinda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32601/11.08.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 11.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MEDEȘAN MIRCEA-VASILE în vârstă 39 ani cu domiciliul în ADĂMUȘ,  sat CORNEȘTI, județul MUREȘ  şi a d-nei SZAKACS MELINDA în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,