Publicație Căsătorie Ciurar Petru și Mitriță Gabriela-Mihaela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32632/12.08.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 12.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIURAR PETRU în vârstă 32 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei MITRIȚĂ GABRIELA-MIHAELA în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în BUȘTENI , judeţul PRAHOVA.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,