Publicație căsătorie Ionică Ionuț-Iacob și Tocu Victoria-Viorica

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32755/24.08.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 24.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IONICĂ IONUȚ-IACOB în vârstă 34 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei TOCU VICTORIA-VIORICA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,