Publicație căsătorie Cordea Radu ți Cătălin Cristina

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32857/31.08.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

  

        Astăzi 31.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CORDEA RADU-AUGUSTIN în vârstă 31 ani cu domiciliul în CISNĂDIE, județul SIBIU  şi a d-nei CĂTĂLIN CRISTINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în CISNĂDIE, judeţul/ țara, SIBIU.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,