Publicație căsătorie Cândea Viorel și Moga Liliana

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32949/07.09.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 07.09.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CÂNDEA VIOREL în vârstă 47 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei MOGA LILIANA în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

       

                                                Ofiţer de stare civilă,