Publicatie căsătorie Murar Bogdan-Aurel și Moldovan Mădălina-Denisa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32950/07.09.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 07.09.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MURAR BOGDAN-AUREL în vârstă 27 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei MOLDOVAN MĂDĂLINA-DENISA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com.SUPLAC, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

  

                                                Ofiţer de stare civilă,