Informare privind termenul limită de plată al impozitelor și taxelor locale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Impozite și Taxe

 

În temeiul prevederilor art. 462, art. 467, art. 472 și art. 478 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aducem la cunoștință contribuabililor persoane fizice și juridice:

Pentru anul 2022, ultimul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, respectiv a taxei de firmă/afișaj și taxei speciale de salubrizare este 30 septembrie 2022, după această dată urmând a fi percepute majorări de întârziere în cotă de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

 

Totodată, informăm contribuabilii că pot utiliza instrumentele electronice de plată puse la dispoziție de unitățile bancare sau facilitățile oferite de platforma www.ghiseul.ro.

 

 

PRIMAR
NICOLAE SORIN MEGHEȘAN