Publicație căsătorie Vraciu-Călin-Alin și Stan Cristina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33067/14.09.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 14.09.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VRACIU CĂLIN-ALIN în vârstă 29 ani cu domiciliul în MICA, sat ABUȘ,  județul MUREȘ  şi a

d-nei STAN CRISTINA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                Ofiţer de stare civilă,