Publicație căsătorie Hancu Aurel și Cireș Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33803/08.11.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 18.11.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HANCU AUREL în vârstă 67 ani cu domiciliul în comuna TÂRNĂVENI,   județul MUREȘ  şi a d-nei CIREȘ MARIA în vârstă de 59 ani, cu domiciliul în  TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,