Publicație căsătorie Nan Teodor-Tiberiu și Vulea Alina-Angela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33818/09.11.2022

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 09.11.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NAN TEODOR-TIBERIU în vârstă 37 ani cu domiciliul în comuna TÂRNĂVENI,   județul MUREȘ  şi a d-nei VULEA ALINA-ANGELA în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,