Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a Municipiului Tarnaveni

Anunt

In vederea asigurarii coordonarii şi urmăririi stadiului implementării “Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a Municipiului Tarnaveni”, aprobata prin HCL nr.71/22.07.2021, autoritatea publică locală a municipiului Târnăveni, va aduce la cunostinta urmatoarele:

Conform Ghidului de depunere Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana – Programul Operational Regional 2021 – 2027 -Regiunea Centru, lansat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, autoritatile publice locale vor depune portofoliul de proiecte prioritare selectate in vederea promovarii la finantare in cadrul POR Centru 2021 – 2027, in special pe cele trei obiective specifice (OS) pentru care se vor face alocari predefinite:

  1. OS b (vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare – Prioritate de investiții 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul;
  2. OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero carbon – Prioritatea de investiții 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă;
  3. OS e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane – Prioritatea de investiții 8 – O regiune atractivă.

 

In acest scop, propunem urmatoarea Lista de proiecte, pentru a analizata, in vederea transmiterii catre ADR Alba.

 

Nr. crt Axa prioritara Obiectiv specific (OS) Titlu proiect Activitati propuse Buget estimat
1. 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul b (vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Amenajarea digurilor aferente raului Tarnava Mica pentru activitati de miscare in aer liber si de promenada Amenajarea unei zone (digurile aferente raului Tarnava Mica) in lungime de aprox. 2 km.

Interventiile vor consta in:

Nivelarea partii superioare a digului şi însămânţarea acesteia;

Salubrizarea versantilor digului, cosire şi însămânţare iarbă;

Toaletare copaci existenţi;

Plantare arbori si arbusti pentru consolidarea malurilor, acolo unde este cazul;

Realizarea unei alei pietonale principale din dale de lemn rezistent la intemperii, intercalate cu fâşii de zonă verde – gazon;

In portiunile de teren mai late (poienite) se vor amenaja locuri de joacă pentru copii, zonă de picnic, zona de plaja, zona socializare (hamace, mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul etc.);

Dotarea zonei de promenada si recreere cu bănci din lemn, coşuri de gunoi şi un sistem de iluminat ecologic (panouri solare) cu stâlpi pitici cu rol de ghidare şi marcare a traseului.

1.478.010 lei (300.000 euro)
2. 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul b (vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Amenajarea ecologica a padurii „Trei brazi” Propunem amenajarea ecologica  a Padurii „Trei Brazi” prin intermediul urmatoarelor actiuni:

Amenajarea de alei pietonale, trasee pentru biciclete, din materiale prietenoase cu mediul, precum si crearea posibilitatii practicarii echitatiei;

plantarea de arbori in zonele in care s-au inregistrat defrisari sau exista vegetatie imbatranita sau uscata;

Crearea unor facilități de recreere pentru copii – spații de joacă – amenajare tiroliana;

Amplasarea de dotări și mobilier urban confectionate din materiale prietenoase cu mediul;

Racordarea la utilitățile publice in vederea amplasarii de cismele cu apa potabila;

Realizare sistem de iluminat alimentat cu energie produsa din resurse regenerabile;

Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități.

Organizarea de concursuri de orientare turistica;

Amplasarea de placute in vederea identificarii speciei din care fac parte arborii.;

Marcarea traseelor de drumetie.

2.956.020 lei (600.000 euro)
3. 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul b (vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Solutii de acumulare naturala a apei pentru diminuarea efectelor extreme cauzate de schimbarile climatice  Ne propunem initial, achizitionarea de terenuri (aprox. 3 ha) situate in zona fostelor vii ale orasului, pe versantii la baza carora este amplasat centrul localitatii. Fostele vii au fost abandonate si ulterior, distruse, zona nefiind in prezent functionala.

Pe aceste amplasamente, vor fi construite diguri din busteni, cu scurgere redusa, pe locurile erodate. Aceste diguri, vor retine apa provenita din ploi torentiale, precum si solul spalat de pe terenurile din amonte. De asemenea, se vor construi captatoare de aluviuni din piatra bruta, astfel incat, curbele de inundatie se vor aplatiza. Ca beneficii suplimentare, in perioada uscata, infiltratiile in sol vor inlocui apa freatica, prin evaporare se amelioreaza microclima, se alimenteaza flora si se modereaza efectele schimbarilor climatice.

Asadar, intentionam ca apa de ploaie adunata sa fie condusa intr-o groapa de exploatare – lac, obtinandu-se astfel, inclusiv un biotop acvatic. Se doreste ca o parte a lacului sa fie usor de accesat, potrivita pentru relaxare, iar cealalta parte, sa ramana netulburata, asigurand adapost pentru fauna si flora.

Restul suprafetelor de teren ramase disponibile, vor fi supuse unui proces de impadurire.

5.173.035 lei (1.050.000 euro)
4. 3 – O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul b (vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Refunctionalizarea terenului din zona fostei cariere a Fabricii de caramida Tarnaveni si amenajarea unei gradini urbane ecologice Se intentioneaza creșterea numarului suprafețelor verzi, satisfacerea nevoii de recreere a populației in mijlocul naturii si reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Pentru atingerea acestui scop, se propune refunctionalizarea acestei zone prin:

Consolidarea teraselor rezultate in urma excavarilor industriale;

Amenajare spații verzi: gazon, plantarea de arbori, arbuști și plante florifere;

Crearea unor facilități de recreere pentru copii – spații de joacă;

Amplasarea de dotări și mobilier urban confectionate din materiale prietenoase cu mediul;

Amenajarea de alei pietonale, trasee pentru biciclete;

Racordarea la utilitățile publice in vederea amplasarii de cismele cu apa potabila si amenajarii unui lac decorativ;

Realizare sistem de iluminat alimentat cu energie produsa din resurse regenerabile;

Instalare WI-FI;

Amenajarea unui perete de ascensiune sportiva;

Amenajare parcare;

Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități.

3.941.360 lei
( 800.000 euro)
5. 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero carbon Innoirea parcului de vehicule destinat transportului public – achizitia de vehicule nepoluante Înnoirea parcului de vehicule aferent Municipiului Târnăveni, prin achizitionarea unui număr de 7 autobuze si 12 stații de încărcare –

Cost/autobuz – 551000 euro /buc., 18.986.853,9 lei fără TVA;

Cost/stații de încărcare – 25000 euro / buc, 1.476.810 lei fără TVA;

Cost total eligibil– 4.157.000 euro, respectiv 20.463.663,9 lei, fără TVA

20.463.663,9 lei, fără TVA (4.157.000 euro)
6 8 – O regiune atractivă e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane Amenajare zona verde, in scop recreativ – municipiul Tarnaveni, judetul Mures – str. Pandurilor Se intentioneaza creșterea numarului suprafețelor verzi, satisfacerea nevoii de recreere a populației in aer liber si reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Pentru atingerea acestui scop, se propune refunctionalizarea acestei zone prin:

Amenajare spații verzi: gazon, plantarea de arbori, arbuști și plante florifere;

Crearea unor facilități de recreere pentru copii – spații de joacă;

Amplasarea de dotări și mobilier urban confectionate din materiale prietenoase cu mediul (banci, cosuri de gunoi, mese de ping-pong etc.);

Amplasarea unei zone fitness, dotata cu echipamente specifice;

Instalarea unui sistem de supraveghere video inteligent;

Montarea unui sistem de iluminat, care sa contribuie atat la estetica spatiului recreativ, cat si la asigurarea securitatii acestui spatiu.

862.172,50 lei (175.000 euro)
7 8 – O regiune atractivă e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane Amenajarea Bailor de namol “Alunei” municipiul Tarnaveni, judetul Mures Pentru amenajarea bailor de namol, sunt strict necesare urmatoarele categorii de lucrari: – Lucrari de amenajare a terenului – Accese auto si pietonale, parcari pentru diverse categorii de vehicule – Lucrari de constructii supraterane: baza de tratament cu centrala termica inclusa, cabina poarta, 2 baterii a cate 2 dusuri, 4 cabine WC – Lucrari de constructii subterane: separator de nisip, separator de namol si clorinare, fosa septic vidanjabila – Amenajarea incintei bailor care va cuprinde: accese si promenade pietonale, platforme pentru expunere la soare, spatii plantate, accese auto pentru mijloacele de interventie salvare-pompieri-politie, imprejmuire – Corectarea albiei Vaii Sarate pentru prevenirea inundatiilor – Alimentarea cu energie electrica, gaze naturale si apa potabila – Canalizarea apelor uzate , tratarea si evacuarea acestora in emisar 30.000.000 lei (6.153.089 euro)

 

In vederea transmiterii propunerilor de proiect catre ADR Centru Alba-Iulia, invitam cetatenii municipiului Tarnaveni, fie reprezentanti ai altor institutii publice din localitate, ai operatorilor locali de utilitati, ai mediului de afaceri, mass-media locala, fie, orice alte persoane interesate, la intalnirea Grupului de lucru, care va avea loc, Joi, 24 noiembrie 2022, ora 10.00, in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Tarnaveni.

Se vor analiza fisele intocmite pentru fiecare proiect mentionat mai sus, fiind utile orice propuneri de imbunatatire, cu conditia respectarii cu strictete a cerintelor din Ghidul POR 2021-2027.

SIDU, precum si Ghidul POR 2021-2027 pot fi consultate de catre orice cetăţean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea acestora pe site-ul web al Primăriei.

Toate aspectele constatate, vor fi consemnate in scris si se vor propune solutii de imbunatatire.

Va multumim pentru interesul manifestat!

 

                                                                                                                        PRIMAR,
                                                                                                    MEGHESAN NICOLAE SORIN

 

Ghidului solicitantului – POR2021

Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a Municipiului Tarnaven: