Publicație căsătorie Băieș Sabin-Adrian și Prodan Crina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33998/28.11.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 28.11.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂIEȘ SABIN-ADRIAN în vârstă 28 ani cu domiciliul în comuna TÂRNĂVENI,   județul MUREȘ  şi a

d-nei PRODAN CRINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul/ țara, MUREȘ .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,