Informare privind exploatarea şi curăţarea coşurilor de fum

 

Pentru a preveni evenimente tragice, reprezentanţii ISU  si Primaria Municipiului Tarnaveni recomandă cetăţenilor respectarea unor măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire:

Atenție la utilizarea sobelor și a coșurilor de fum!

În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:

Pe pardoseală, în faţa uşii (portiţei) de alimentare cu lemne a sobei se va monta o tabla metalică (cu dimensiunile 50 cm x 70 cm), astfel încât jarul căzut accidental din sobă să nu intre în contact cu materialele combustibile şi astfel să provoace un incendiu. În sobă nu se vor introduce lemne mai lungi decât focarul, iar portiţa de acces nu se va lăsa deschisă. De asemenea, copii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile unde sunt utilizate astfel de sisteme de încălzire. Jucându-se, copiii pot amplasa materiale textile sau jucării pe sobă sau pot umbla la focar, generând incendii ce pot avea consecinţe tragice.

– nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de jumătate de metru faţă de sobă;

– nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia.

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

– distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;

– pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Totodată, o atenţie sporită trebuie avută la repararea, izolarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, întrucât funinginea rezultată prin arderea materialului lemnos şi depusă în interiorul coşurilor de fum, pe fondul supraîncălzirii sobelor, se poate aprinde şi provoca incendii, fie prin efect termic fie din cauza jarului (scânteilor) ajunse în contact cu materialele combustibile din construcţia locuinţei. În condiţiile existenţei unor fisuri insesizabile ale coşurilor de fum, scânteile pot duce la aprinderea materialelor combustibile din construcţia planşeelor sau acoperişurilor. Pentru a putea identifica aceste fisuri, este indicat ca porţiunea coşului de fum care trece prin pod să fie văruită (var alb), astfel încât orice problemă apărută să poată fi observată imediat şi remediată.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze.

Menţionam că în ultimii ani, statisticile arată că, la nivel naţional, majoritatea incidentelor au fost provocate de coşurile de fum, defecte sau amplasate necorespunzător, neprotejate faţă de elementele combustibile, precum şi de utilizarea unor instalaţii şi echipamente electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.

Din păcate, in cursul anului trecut , utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire şi a coşurilor de fum defecte ori necurăţate a provocat numeroase  incendii, în urma cărora o persoană a decedat