Anunt- Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H

 

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni,  cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400;
  1. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H, compus din teren intravilan în suprafață de 225 mp și clădire cu regim de înălțime D+P, suprafață construită de 225 mp, fostă Centrală termică.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Târnăveni, după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

3.2 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01 februarie 2023, ora 15.00;

3.3 Taxa de participare la licitaţie de 500 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 09 februarie 2023, ora 08.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 09 februarie 2023, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, P-ţa Primăriei  7, camera 6;

 

                                                  

                       

 

                                                                       

Primarul Municipiului Târnăveni

Sorin Nicolae Megheșan