Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

Anunt transparenta decizionala – Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

–  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2023

Referat de aprobare

– Raport de specialitate – la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2023

– Raport de specialitate – privind aprobarea achizitionarii unor produse, servicii si lucrari care sunt cuprinse în ”Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023”

– ANEXE nr. 1-13 – Venituri si Cheltuieli -Buget Local

– ANEXE nr. 14-19 –  Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

– Anexa nr. 20 –  Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare din Bugetul local