Publicație căsătorie Rostaș Ioan și Lunca Carolina-Melania

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.36183/20.01.2023

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 20.01.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROSTAȘ IOAN în vârstă 40 ani cu domiciliul în comuna ADĂMUȘ,   județul MUREȘ  şi a

 d-nei LUNCA CAROLINA-MELANIA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul/ țara, MUREȘ .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,