Publicație căsătorie Bogdan Rareș și Roca Loredana-Anca

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.36207/25.01.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 25.01.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOGDAN RAREȘ în vârstă 25 ani cu domiciliul în comuna MICA, sat DEAJ,   județul MUREȘ  şi a d-nei ROCA LOREDANA-ANCA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI , judeţul/ țara, MUREȘ .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

                                                Ofiţer de stare civilă,