Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

Anunţ de participare

 

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, jud. Mureș, Piața Primăriei nr.7, cod fiscal 4323535, tel: 0265-443400, fax: 0265-446312, e-mail: office@primariatarnaveni.ro, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

 

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială, pe anul 2023, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: Bugetul local al municipiului Târnăveni, prin HCL nr.5 din 31.01.2023; Valoare totală: 60.000 lei.

Cultură, Educație, Știință: 40.000 lei

          Sport: 5.000 lei

Asistență socială: 15.000 lei

  1. Durata proiectelor: anul 2023.
  2. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 10 mai 2023, ora 15.
  3. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Târnăveni, P-ța Primăriei nr.7, Birou Registratură.
  4. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 11 mai 2023 – 26 mai 2023.

 

Documentaţia specifica se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni, www.primariatarnaveni.ro (Secţiunea: Informaţii cetăţeni- Legea 350/2005), începând cu data de 10.04.2023.

Prezentul Anunț de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României – partea a VI-a – nr.63/04.04.2023.

 

 

                                                                                             PRIMAR,
                                                                                   MEGHEȘAN NICOLAE SORIN