Publicație căsătorie Șerban Claudiu-Gabriel și Cândea Andreea-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37218/20.04.2023

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 20.04.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȘERBAN CLAUDIU-GABRIEL vârstă 27 ani cu domiciliul în BUCUREȘTI,  județul/sector SECTOR 2  şi a d-nei CÂNDEA ANDREEA-MARIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în BUCUREȘTI,   judeţul/ sector, SECTOR 2.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,