Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată în 11 Mai 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 708 din 03 mai 2023 și art.134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 11 mai  2023, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor economici pentru proiectul: ”REABILITAREA CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE, PIATA PRIMARIEI NR.7, JUDETUL MURES” (varianta finala).

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor economici pentru proiectul: REABILITARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI – CORP C1”. (varianta finala)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ “Modificare zona functionala” pentru construirea in mai multe etape a urmatoarelor obiective publice :centru de colectare prin aport voluntar, depou autobuze electrice, parcare publica, targ, cu o suprafata de 14112 m.p. situat pe str Piata Obor nr.9 Tarnaveni Judetul Mures.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art. 29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

  

                  PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

  1. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor economici pentru proiectul: ”REABILITAREA CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE, PIATA PRIMARIEI NR.7, JUDETUL MURES” (varianta finala).

 

  1. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor economici pentru proiectul: REABILITARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI – CORP C1”. (varianta finala)

 

  1. Documentatia PUZ “Modificare zona functionala” pentru construirea in mai multe etape a urmatoarelor obiective publice :centru de colectare prin aport voluntar, depou autobuze electrice, parcare publica, targ, cu o suprafata de 14112 m.p. situat pe str Piata Obor nr.9 Tarnaveni Judetul Mures.