Publicație căsătorie Duca Florin-Ion și Greghici Liliana-Ramona

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37497/16.05.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 16.05.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUCA FLORIN-ION vârstă 41 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei DREGHICI LILIANA-RAMONA în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,   judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                Ofiţer de stare civilă,