Publicație căsătorie Onac Adrian-Robert și Lepădatu Estera-Adela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37797/13.06.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 13.06.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ONAC ADRIAN-ROBERT vârstă 36 ani cu domiciliul în OCNA MUREȘ, județul ALBA şi a  d-nei LEPĂDATU ESTERA-ADELA  în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,   judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

                                                Ofiţer de stare civilă,