Publicație căsătorie Popa Alexandru-Mădălin și Halip Andreea-Elena

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37828/14.06.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 14.06.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA ALEXANDRU-MĂDĂLIN vârstă 30 ani cu domiciliul în sat Becicherecu Mic, județul TIMIȘ  şi a  d-nei HALIP ANDREEA-MARIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în sat Sînandrei,   judeţul/ țara, TIMIȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,