Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 29 iunie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 889 din  21.06.2023.  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 29 iunie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Municipiul Târnăveni, județul Mureș, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963.
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 70 /28.05.2015 de aprobare a acordării normei de hrană, personalului Direcţiei Poliţia Locală .
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea finanțării din Bugetul local a sumelor suplimenatare stabilite prin Sentința Civilă nr. 151/24.11.2022 și Hotărârea civilă nr. 40/ 10.02.2023, pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 232/1371/2022.

 

 

                 PRIMAR,                                                 Secretar General ,
          Megheșan Nicolae Sorin                                   Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 21.06.2023

 Spre aprobare :