Publicație căsătorie Rus Ioan-Lucian și Cozac Rozalia-Alexandra

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37984/28.06.2023

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 28.06.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RUS IOAN-LUCIAN vârstă 26 ani cu domiciliul în comuna ADĂMUȘ, sat CRĂIEȘTI, județul MUREȘ şi a  d-nei COZAC ROZALIA-ALEXANDRA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,