Publicație căsătorie Miron Mihai-Ionuț și Micu Laura-Luminița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38008/01.07.2023

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 01.07.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIRON MIHAI-IONUȚ vârstă 35 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei MICU LAURA-LUMINIȚA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA,  judeţul/ țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

 

                                                Ofiţer de stare civilă,