Publicație căsătorie Zălar Dan-Ovidiu și Lăcătuș Georgiana-Denisa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38274/20.07.2023

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 20.07.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ZĂLAR DAN-OVIDIU vârstă 19 ani cu domiciliul în comuna MICA, sat DEAJ, județul MUREȘ şi a  d-nei LĂCĂTUȘ GEORGIANA-DENISA în vârstă de 21 ani cu domiciliul în comuna MICA, sat DEAJ, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,