Publicație căsătorie Bandi Tibor-Gabriel și Hancu Ionela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38311/25.07.2023

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 25.07.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BANDI TIBOR-GABRIEL vârstă 43 ani cu domiciliul TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei HANCU IONELA în vârstă de 34 ani cu domiciliul în comuna GĂNEȘTI, sat SEUCA, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,