Publicație căsătorie Bichiș Vasile-Mircea și Pisaltu Elena-Bianca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38380/29.07.2023

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 29.07.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BICHIȘ VASILE-MIRCEA vârstă 28 ani cu domiciliul TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei PISALTU ELENA-BIANCA în vârstă de 28 ani cu domiciliul în comuna REDIU, judeţul/ țara, NEAMȚ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

      

                                                Ofiţer de stare civilă,