Publicație căsătorie Nicoară Sorin-Aurelian și Popa Adina-Mirela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38637/18.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 18.08.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICOARĂ SORIN-AURELIAN vârstă 54 ani cu domiciliul TÂRNĂVENI,  județul MUREȘ şi a  d-nei POPA ADINA-MIRELA în vârstă de 51 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,